Kroek Trainingen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aanbod

Uw partner in professionele groei

Ons aanbod richt zich op omgang met agressie, communicatie en veiligheid.
Vooral waar het om agressie en veiligheid gaat, leggen we de nadruk op het voorkomen
van oplopende agressie en onveilige situaties. Thema's als vroegtijdig signaleren,
deescalerend werken en inzicht in crisisverloop staan hierin centraal. Aangevuld met
thema's als houdingscommunicatie, persoonlijke veiligheid, eigen denken doen en handelen
beslaan onze trainingen de drie leerniveaus.

Om veilig werken binnen organisaties te borgen, is het essentieel om naar bedrijfscultuur
en werkklimaat te kijken. Binnen onze trajecten bieden wij tools om
teams te laten functioneren binnen de visie van uw organisatie.

Op plaatsen waar dit soms noodzakelijk kan zijn, bieden wij met een van onze
samenwerkingspartners, een uiterst humane methodiek voor fysieke controle.
Deze methodiek wordt succesvol toegepast binnen bijvoorbeeld jeugdzorg- en GGZ instellingen.

Elk traject wordt ontwikkeld in overleg met de opdrachtgever en sluiten aan op
de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Elk traject kan opgebouwd worden met onderdelen als:

  • Coaching
  • Trainingen
  • Intervisie
  • Advies
  • Teambuilding

Vooraf wordt vastgelegd welke route het hoogste leerrendement oplevert. IJkpunt hierin is de
implementatie in de werksituatie.